Оцінка для МСФЗ

Оцінка для МСФЗ

Останні кілька років ми спостерігаємо постійний процес посилення інтеграції українського бізнесу в світову економіку. Цей факт ставить перед нашими підприємствами питання про необхідність переходу своїй бухгалтерії на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Основною метою такого переходу є підвищення достовірності та прозорості ведення бухгалтерського та податкового обліків. У тому числі для підвищення інтересу інвесторів вкладати кошти саме в український бізнес. Що в свою чергу дозволяє нашим компаніям розміщувати цінні папери на міжнародних фінансових ринках. І, відповідно, отримувати доступ до дешевших кредитних ресурсів.

У чому відмінність українських національних стандартів бухгалтерського обліку від міжнародних

Національний положення (стандарти) ведення бухгалтерського обліку в Україні мають ряд принципових відмінностей від МСФЗ. Головним з цих відмінностей і особливостей є те, що логіка НП(С)БО полягає у використанні історичної інформації про придбання того чи іншого активу. При цьому в міжнародних стандартах на перше місце виходить ринкова або справедлива вартість основних засобів або інших оборотних і необоротних активів.

Саме тому, для складання звітності згідно з МСФЗ необхідно проведення незалежної оцінки основних засобів для визначення і відображення в обліку ринкової вартості різних видів активів.

У яких випадках необхідна оцінка для МСФЗ

Найчастіше оцінка майна за міжнародними стандартами фінансової звітності потрібна в таких випадках:

  1. Придбання активів або отримання їх на особливих умовах, у тому числі безоплатно.
  2. Переоцінка майна для відображення у звітності його справедливої вартості.
  3. При продажу основних засобів.
  4. При переході з ведення звітності по НП(С)БО на міжнародні стандарти.

У всіх зазначених випадках оцінка проводиться з залученням незалежної професійної оціночної компанії. При цьому дуже важливим є досвід роботи виконавця, оскільки в процесі таких робіт використовуються як національні, так і міжнародні стандарти оцінки активів.

Найчастіше перед нами ставиться завдання проведення переоцінки основних засобів підприємства для зміни їх вартості в обліку (МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»). Переоцінюватися можуть як всі активи підприємства, так і деякі групи однорідних основних засобів. Після приведення в обліку вартості активів до ринкової вартості, підприємство має провадити переоцінку ОЗ регулярно.

При цьому важливо звернути увагу бухгалтерів на таке. Для підприємств, що ведуть облік за міжнародними стандартами фінансової звітності згідно МСФЗ (IAS) 17 «Оренда» необхідно також переоцінювати ОЗ, що перебувають у фінансовій оренді. Так само, як і власні активи фірми. А ось на майно, яке використовується на правах оперативної оренди, ця вимога не поширюється.

Оцінка складних основних засобів

Часто буває так, що актив складається з декількох великих частин, які мають різні терміни життя (корисного використання). Згідно з МСФЗ такі основні засоби обліковуються на балансі як декілька різних незалежних об’єктів. Такі ситуації нерідко виникають у тому числі при оцінці нерухомості зі специфічними будівлями, спорудами або інженерними мережами та комунікаціями.

Ми проведемо оцінку для МСФЗ якісно!

Наші оцінювачі накопичили значний досвід проведення оцінки основних засобів згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Тому цей напрямок роботи для нас є пріоритетним. І ми буде раді співпраці з Вами саме в цій сфері діяльності.

Будь ласка, надсилайте нам перелік активів. А ми приготуємо для Вас вигідну комерційну пропозицію!

Поширити у Facebook