Оцінка для цілей бухгалтерського обліку

Оцінка для бухгалтерії

Як відомо, у різних галузях діяльності існують ряд суміжних професій, представники яких часто звертаються один до одного за професійною допомогою. Одним із прикладів представників таких професій є бухгалтер і оцінювач. Причому саме той фахівець, який проводить оцінку для цілей бухгалтерського обліку. У свою чергу, будь-яка оціночна компанія не може обійтися без допомоги бухгалтерів для ведення свого бізнесу. Тому дані сфери діяльності можна вважати суміжними і такими, які потребують постійного двостороннього співробітництва.

Постановка завдання – навіщо бухгалтеру потрібна допомога оцінювача

Часто перед бухгалтерами стоїть завдання з визначення вартості основних засобів. Як відомо, існує більше десятка різних видів вартості, визначення яких наведено в різних нормативних актах. Наприклад, у стандартах бухгалтерського обліку та в національному стандарті оцінки № 1. У контексті ж даної статті нас в першу чергу цікавить чотири види вартості:

  1. Первісна.
  2. Залишкова.
  3. Ринкова (вона ж справедлива або дійсна) вартість основних засобів.

Різниця між даними видами вартості досить очевидна, оскільки сама їх суть принципово різна. Нагадаємо, що саме визначення «вартість» говорить про те, що це якась розрахункова величина, яка пов’язана з цінністю того чи іншого майна. На відміну від ціни майна, яка відображає фактичну суму коштів, за яку були придбані товари або послуги.

Первісна і залишкова види вартості

Первісна вартість за своєю логікою дуже близька до зазначеного вище визначення ціни. Адже вона в бухгалтерському обліку фіксована та відповідає саме ціні основного засобу на дату його придбання. Тобто первісна вартість-це якийсь усталений історичний факт, який з часом ніяким чином не змінюється. І, чим більше пройшло часу після придбання активу, тим менше практичне значення має ця величина. Як мінімум, можна назвати дві причини цьому: знос майна та інфляційні або курсові знецінення гривні.

Залишкова або, як її ще називають, балансова вартість. Розраховується як різниця між первісною вартістю та величиною амортизації. Цей механізм створений виключно для ведення податкового обліку. Тому в більшості випадків залишкова вартість ще менше пов’язана з реальною ціною майна, ніж первісна. Дуже часто на балансі підприємства обліковуються якісні дорогі основні засоби, наприклад, обладнання або нерухомість, залишкова вартість яких давно дорівнює нулю. При цьому дані активи мають високу цінність і продовжують генерувати дохід.

Очевидно, що дві описані вище вартості не дають уявлення про можливу ціну активу на сьогоднішній день. Саме тому бухгалтера підприємств звертаються до оціночної компанії з проханням визначити ринкову вартість майна. Цей вид вартості в ряді нормативних документах називається ще «справедливою» або «дійсною». Але за своєю суттю він нічим не відрізняється від ринкової. Ринкова вартість показує, за яку суму грошей може бути продано основний засіб на дату оцінки. (максимальна ціна, яку може запропонувати заплатити покупець, і водночас мінімальна ціна, на яку погодиться продавець).

Оцінка основних засобів для цілей бухгалтерського обліку

Визначення ринкової вартості основних засобів підприємства для цілей бухгалтерського обліку найчастіше замовляють для вирішення наступних завдань.

  • Продаж активів. Найбільш поширений і простий випадок. Визначаємо вартість майна для розрахунків та нарахування податків при його відчуженні.
  • Оренда майна. Поширеним варіантом такого типу роботи є оцінка автомобіля для оренди. При цьому приблизно в половині випадків підприємство орендує авто свого співробітника, а у другій половині – співробітник отримує в платне користування транспортний засіб. При проведенні оцінки майна для оренди важливо з самого початку правильно визначитися з постановкою задачі. А саме – що повинен визначити оцінювач: ринкову вартість самого основного засобу або ринкову орендну плату, за яку даний актив можна передати в платне користування.
  • Списання основних засобів. Досить неоднозначне питання. Оцінювач не має повноважень для визначення працездатності багатьох видів майна. Тому для проведення правильної оцінки обладнання, непридатного для подальшої експлуатації, часто необхідні висновки спеціалізованих сервісних центрів щодо стану та ремонтопридатності кожного активу. Але такі ситуації потрібно розглядати індивідуально.
  • Регулярна переоцінка майна відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Для проведення оцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку в першу чергу нам необхідно отримати від замовника перелік майна, вартість якого потрібно визначити. Тільки після аналізу цього списку наші оцінювачі зможуть зрозуміти складність та обсяг роботи. А відповідно і запропонувати Вам оптимальні умови співпраці. Електронну пошту, на яку Ви можете відправити перелік-завдання, можна подивитися в розділі Контакти нашого сайту.

Поширити у Facebook