Оцінка цінних паперів

Оцінка цінних паперів

Найпоширенішими видами цінних паперів є акції. Робота з визначення ринкової вартості таких майнових прав відрізняється підвищеною складністю в порівнянні зі звичайною оцінкою майна, оскільки при її проведенні існує величезна кількість тонкощів та нюансів. Ця обставина накладає підвищені вимоги до досвіду та кваліфікації оцінювача, який буде виконувати таку роботу.

Залежно від конкретної ситуації, вартість може бути визначена різними підходами, при цьому отримані різними методами результати можуть значно відрізнятися між собою. Завдання фахівця зрозуміти, який підхід до визначення вартості саме в даному конкретному випадку дає правильний результат, і чому результати інших методів спотворені.

Оцінка цінних паперів за біржовими котируваннями.

Найпростішим способом визначення вартості цінних паперів різних видів є використання біржових котирувань. Якщо акції або облігації емітента, щодо якого проводиться аналіз, котируються на фондовій біржі, оцінювач повинен проаналізувати таку біржову активність. Часто обсяги продажів цінних паперів навіть при існуючих угодах занадто малі або нерегулярні, тому не дозволяють зробити адекватний висновок про вартість таких майнових прав. Проте отримане значення ринкової вартості може бути використано згодом в якості орієнтира при узгодженні результатів оцінки, отриманих після застосування інших підходів.

Визначення вартості акцій по аналогічним компаніям.

Ще один метод проведення оцінки акцій ґрунтується на припущенні про те, що акції нашого емітента коштують стільки ж, скільки і цінні папери аналогічної компанії за видом діяльності, розміром капіталу, фінансовим показникам та іншим характеристикам. Зрозуміло, основною проблемою тут є пошук відповідної компанії для порівняння, щодо якої до того ж є інформація про вартість її акцій. Підхід може бути використаний при проведенні оцінки корпоративних прав великих специфічних підприємств, таких як банки і страхові компанії Києва.

Прогнозування доходів підприємства та дивіденди.

Якщо підприємство стабільно працює, генерує прибуток і (тим більше) якщо по акціях регулярно виплачуються дивіденди, такі доходи також можуть бути покладені в основу проведення оцінки цінних паперів. Коли ми говоримо про дивіденди, цінний папір можна розглядати як альтернативу банківському депозиту, за яким вкладник отримує відсотки. Як відомо, знаючи дохід по депозиту та процентну ставку, не складно визначити й суму самого вкладу. Такий підхід іноді використовується при оцінці міноритарних пакетів акцій, коли немає повноцінного доступу до бухгалтерських даних емітента.

Коли завданням оцінювача є визначення вартості значного пакету акцій (зазвичай маються на увазі пакети більше 10%), виникає необхідність вивчити фінансові результати роботи підприємства за останні декілька років. На основі аналізу цих даних та перспектив розвитку тієї чи іншої галузі, може бути розроблений бізнес-план роботи підприємства та спрогнозовані фінансові потоки на кілька років. Виходячи з цих прогнозних величин, можна зробити висновок про ринкову вартість цінних паперів, проте в сучасних умовах, як відомо, будь-яке прогнозування пов’язане із завеликою кількістю припущень, щоб на його основі робити висновки про ринкову вартість.

Оцінка цінних паперів за активами підприємства.

Крім зазначених вище підходів існує метод визначення вартості акцій, заснований на тому, що 100%й пакет цінних паперів підприємства коштує стільки ж, скільки сума всіх його активів (як необоротних, так і оборотних, в тому числі дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій) за вирахуванням зобов’язань підприємства-емітента.

Такий підхід є найскладнішим з точки зору виконання роботи, оскільки в рамках проведення оцінки цінних паперів відбувається й визначення вартості активів самих різних видів: нерухомості, автомобілів, обладнання, акцій та корпоративних прав інших підприємств, а також інших нематеріальних активів, таких як, наприклад, ліцензії та торгові марки. Підхід застосовується зокрема при проведенні оцінки для збільшення статутного капіталу підприємства шляхом додаткової емісії цінних паперів або у випадках, коли необхідно проводити викуп акцій у міноритарних акціонерів.

Як розпочати роботу?

Виходячи з того, що оціночних ситуацій, як бачимо, є дуже велика кількість, ми будемо раді проконсультувати Вас з оцінки цінних паперів та в залежності від того чи іншої випадку обґрунтовано запропонувати замовнику відповідний підхід до визначення вартості й алгоритм роботи. Ми будемо раді відповісти на Ваші питання телефоном, електронною поштою, вайбером або при особистій зустрічі в нашому офісі в Києві, місцезнаходження і графік роботи якого вказані в розділі “Контакти” нашого сайту. Телефонуйте, пишіть, завітайте! 🙂

Поширити у Facebook