Оцінювач нерухомості

Оцінювачі нерухомості

Із нашими тарифами на проведення оцінки майна можна ознайомитись на головної сторінці сайту або у відповідних розділах: оцінка квартир, оцінка землі, оцінка будинків, оцінка нерухомості нежитлового фонду тощо.

Цей розділ нашого сайту присвячений не нашим послугам з визначення вартості нерухомого майна, а тим фахівцям, які виконують цю роботу, тобто оцінювачам нерухомості.

Професія оцінювач та професія експерт

Давайте коротко розглянемо обидві ці професії та визначимо, у чому полягає різниця між ними.

Експерт виконує свою професіональну діяльність, у тому числі отримує дозвільні документи, у відповідності до вимог Закону України «Про судову експертизу». Експерт виконує два види робіт: експертизи та дослідження. При цьому проведення експертизи може призначати лише чітко визначене у законодавстві коло органів та осіб: суди, судді, слідчі, адвокати тощо (більш докладно про це можна прочитати у відповідних нормативно-правових документах, зокрема в Інструкції Міністерства Юстиції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень . Але для нас цікаво у першу чергу звернути увагу на те, що експертиза відповідає не питання, які перед нею постають у ході судового процесу. І ці питання, якщо ми розглядаємо будівельно-технічну експертизу, можуть торкатися не тільки визначення вартості нерухомості, але й, наприклад, стану її конструктивних елементів, придатності будівлі для виконання тих чи інших функцій тощо. Тобто, якщо не вдаватися у юридичні тонкощі, можна сказати, що оцінка нерухомості є складовою частиною будівельно-технічної експертизи.

Оцінювач на відміну від експерта не є окремою процесуальною фігурою та може бути запрошений на судове засідання у якості спеціаліста (за подробицями треба звертатися до процесуального законодавства). Оцінювач та оціночні компанії діють на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». У цьому Законі зокрема визначено, якими видами професійної діяльності може займатись оцінювач:

 • визначення вартості майна, у тому числі нерухомості;
 • надання консультацій усім зацікавленим особам щодо порядку проведення оцінки нерухомості, аналізу ринків, визначення розміру орендної прати тощо;
 • рецензування (тобто перевірка на відповідність вимогам законодавства) звітів про оцінку, які склали інші оцінювачі;
 • наукова діяльність, розробка методик визначення вартості майна різних видів;
 • викладацька діяльність з навчання інших оцінювачів.
 • Оцінка на відміну від експертизи відповідає лише на одне питання: «Яка вартість майна?».

  Які документи підтверджують право оцінювача визначати вартість нерухомого майна

  Будь-який оцінювач нерухомості, який діє у рамках Закону, повинен мати три дозвільні документи: кваліфікаційне свідоцтво, свідоцтво про підвищення кваліфікації та виписку з реєстру Фонду державного майна України Тут, до речі, також можна помітити ще одну відмінність між експертами та оцінювачами, яка полягає в тому, що діяльність перших регулює Міністерство Юстиції України, а других – ФДМУ, на сайті якого розташовано у тому числі й реєстр оцінювачів. За наданим будь-яка зацікавлена особа може перевірити, чи дійсно той чи інший оцінювач нерухомості працює на законних підставах. Також на сайті ФМДУ є схожий реєстр щодо оціночних компаній.

  Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача нерухомості

  Процедура отримання кваліфікаційного свідоцтва наступна. Спочатку зацікавлена особа, яка бажає отримати фах оцінювача та відповідає вимогам профільного Закону (вища освіта, відсутність судимості тощо) проходить навчання на курсах оцінювачів нерухомості. Після їх закінчення майбутній фахівець проходе стажування у оціночній компанії, в штаті у якої працюж оцінювач з практичним стажем з визначення вартості нерухомості більшим за два роки. Таке стажування проходить не менше, ніж один рік, а по його результатам складається пакет документів, який є допуском на кваліфікаційний іспит. У випадку успішного складання цього іспиту оцінювач нерухомості отримує свій перших документі, який виглядає так:

  Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача нерухомості

  Выписка из реестра ФГИУ

  Після того, як оцінювач отримав кваліфікаційне свідоцтво, Фонд вносить дані щодо нього в свій реєстр, після чого видає відповідну довідку. У даному документі вказуються всі види майна та майнових прав, визначати вартість яких має право оцінювач: оцінка нерухомості, оцінка обладнання, оцінка автомобілів, оцінка акцій та корпоративних прав и так далі за переліком.

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  Після того, як оцінювач склав іспит, отримав кваліфікаційне свідоцтво та зареєструвався у Фонді Держмайна він має право у складі оціночної компанії займатись професійною діяльністю з оцінки нерухомості на протязі двох років. Не рідше, ніж один раз на два роки, оцінювачі зобов’язані проходити курси підвищення кваліфікації. Проходження таких курсів також підтверджується відповідним свідоцтвом (наведено нижче), а сам факт їх проходження також заноситься до бази даних про оцінювачів ФДМУ.

  Поширити у Facebook