Як скласти бізнес-план

Как составить бизнес-план

1. Початкові витрати бізнесу.

Важливо якомога точніше оцінити початкові витрати бізнесу і розробити план, де взяти кошти на їх оплату. Чим уважніше Ви поставитеся до їх оцінки, тим більше шансів, що ви нічого не пропустите і не помилитеся в сумі необхідних витрат. Проведіть ревізію початкового списку стартових заходів. Проаналізуйте, як Ви визначали вартість кожного етапу, чи не застаріла оцінка ринкової вартості майна, необхідного для роботи. Які додаткові заходи необхідно додати. Зберіть їх в таблицю і вкажіть навпроти кожного вартість. Підрахуйте суму передстартових витрат.

Включіть в таблицю статтю на непередбачені витрати. Як оцінити їх суму? Кращий спосіб-уточнити її у пари-трійки знайомих підприємців, які відкривали бізнес подібний Вашому. Якщо такої можливості немає, то зарезервуйте приблизно 20% % від загальної суми стартових витрат.

Завершіть оцінку докладним поясненням де, як, коли і на яких умовах Ви зможете отримати кошти для запуску бізнесу.

2. План-прогноз по доходах і витратах на перший рік роботи.

Спочатку складіть план-прогноз доходів і витрат на перші 12 місяців роботи. Для цього складіть прогноз продажів і прогноз по їх собівартості. На підставі цих прогнозів отримаєте очікуваний прибуток в кожному місяці першого року. Вкажіть основні припущення, які Ви використовували при оцінці майбутніх доходів і витрат компанії. Спирайтеся на дані, одержувані в процесі виконання стартового маркетингового плану.

Складіть список всіх витрат бізнесу, які потрібні для роботи підприємства. Він буде сильно розширений і більш точний, ніж список витрат, який Ви використовували на етапі попередньої оцінки прибутковості бізнесу. І потім складіть прогноз. Обов’язково вкажіть, на підставі якої інформації оцінювались майбутні витрати.

Крім фінансових показників у додатку до прогнозу, вкажіть місячні ключові показники, які Ви збираєтеся досягти, щоб виконати прогноз по доходах. Це в залежності від конкретної бізнес-ідеї може бути:

Ці цифри часто дають більш ясне уявлення про плани, ніж фінансові прогнози.

План-прогноз по доходах і витратах на наступні 3 роки (бажано)

Складіть його з урахуванням зростання інфляції, майбутнього зростання цін на матеріальні цінності, прогнозів збільшення клієнтської бази. Вкажіть передумови, на підставі яких Ви складали прогноз витрат і доходів.

Врахуйте потенційні ризики і продумайте план по їх подоланню. Не турбуйтеся, що прогноз побудований на припущеннях з опорою на інформацію, яку Вам вдалося отримати на момент його складання. Цей прогноз, як і прогноз на перші 12 місяців, та й весь бізнес план Вам необхідно коригувати по мірі отримання реальних даних.

3. План-прогноз руху грошових коштів

Якщо уявити, що прогноз прибутку (по доходах і витратах) це серце вашого бізнес-плану, то прогноз руху грошових коштів – це кров бізнесу. Природно, що і кожна частина плану важлива, але жодна не має сенсу, якщо у підприємства закінчаться гроші. Бізнес руйнується тому, що він не в змозі оплачувати свої рахунки.

Мета даного плану – оцінити, скільки Вам потрібно коштів на відкриття бізнесу, на щомісячні операційні витрати. І скільки необхідно залишити в резерв для покриття наслідків настання ризикових подій. А також в які моменти часу і з яких фінансових джерел Ви будете їх погашати. Також важливо визначити, чи достатньо стартового капіталу (початкової оцінки корпоративних прав) для виходу на точку самоокупності бізнесу.

Обов’язково запишіть всі припущення щодо майбутніх витрат. І звідки Ви до цього моменту отримаєте необхідну суму. З нього має бути зрозуміло, які платежі необхідно сплатити авансом, а які – в момент придбання. Ну а оплату яких можна відкласти до моменту, коли на рахунках збереться необхідна сума? Скільки грошей має бути до моменту погашення регулярних платежів? З яких засобів оплачувати поломки і оцінку обладнання? Як оплачувати комунальні послуги в залежності від сезону? Скільки разів на місяць виплачувати заробітну плату? Коли закуповувати матеріальні цінності (товари, комплектуючі, інструменти і т. д.)? Який рівень їх запасів найбільш оптимальний? Як забезпечити компенсацію зносу обладнання? І так далі.

Успішні власники бізнесу вважають цей план-прогноз одним з головних робочих документів, поряд з контрольними показниками діяльності бізнесу. На підставі плану-прогнозу Ви будете ефективно управляти грошовими потоками підприємства. Знаючи, з якою реальною швидкістю надходять грошові кошти і терміни важливих витрат, Ви значно зменшите ймовірність настання банкрутства через «фінансової наївності» власника.

4. Аналіз точки беззбитковості

Цей аналіз показує обсяг продажів (в «штуках»), який необхідно досягти для покриття всіх місячних витрат бізнесу. Іншими словами, це кількість проданого «усередненого» продукту, яке проводить межу між прибутковим бізнесом і збитковим.

Формула для швидкої оцінки рівня продажів:

Продажі ТБЗ (точка беззбитковості) = фіксовані витрати /(1-Середня Маржа),

де фіксовані витрати вказуються в гривнях, а середня Маржа – у відсотках від загального обсягу продажів.

Розрахуйте точку беззбитковості для кожного місяця першого року і поквартально для наступних. У вигляді таблиці оформите розрахунки. Детально зафіксуйте всі припущення щодо фіксованих, (постійних) витрат, способу розрахунку розміру середньої маржі.

Поширити у Facebook