Оцінка акцій

Оцінка акцій

Оцінка акцій є одним з напрямків незалежної оцінки цінних паперів. Її з деякою натяжкою можна умовно вважати окремим випадком оцінки корпоративних прав.

Для чого проводять оцінку акцій

В оціночній практиці ми спостерігаємо досить багато ситуацій, при яких необхідне визначення вартості цінних паперів. Проте в абсолютній більшості випадків оцінка акцій проводиться для наступних цілей:

 1. Додаткова емісія (збільшення статутного капіталу). У цьому випадку підприємство оцінюється в цілому із визначенням вартості 100% капіталу та однієї акції у складі мажоритарного пакету. Робота досить складна, оскільки працююче підприємство, як правило, розглядається не тільки як сукупність активів і зобов’язань. Але і як діючий бізнес, що генерує певні доходи (або збитки). Оскільки в більшості випадків саме дохідний підхід застосовується для оцінки великих підприємств, у оцінювача цінних паперів повинна бути досить висока кваліфікація та великий накопичений досвід. Інакше він, очевидно, не зможе грамотно проаналізувати фінансові показники діяльності компанії та правильно скласти прогноз або бізнес-план на кілька майбутніх років.
 2. Сквіз-аут (squeeze out). Викуп міноритарних пакетів у акціонерів. Процес оцінки в більшості випадків кардинально відрізняється від визначення вартості акцій для додаткової емісії. Головна відмінність полягає в тому, що одна й та ж сама акція має різну вартість залежно від того, в пакеті якого розміру вона продається. Зрозуміло, що вартість одного цінного паперу в мажоритарному пакеті, який дає права контролю на підприємстві, буде вищою за вартість такої ж акції в пакеті, наприклад, меншому за 5%.
 3. Оцінка акцій інших компаній, які обліковуються на балансі підприємства-замовника. Такі роботи проводять як правило для цілей бухгалтерського та податкового обліку. Складність роботи в тому, що зазвичай підприємство-власник акцій та замовник роботи не має повноцінного доступу до бухгалтерії компанії-емітента. Отже, у оцінювача може бути обмежена кількість вихідних даних, що тягне за собою ряд обмежень у використанні звіту. Про такі обмеження у використанні висновків про вартість обов’язково зазначається у відповідному розділі звіту оцінювача.
 4. Для пред’явлення в суді. На жаль, занадто часто спостерігаються випадки неякісного проведення оцінки акцій. Причому як навмисного, так і внаслідок нестачі досвіду у оцінювача. Зрозуміло, інша сторона в таких випадках відчуває себе утисненою в своїх правах і подає до суду. Після чого відбувається рецензування (перевірка звіту). І після цього найчастіше повторна оцінка або експертиза. У всіх наших статтях ми акцентуємо увагу на тому, що замовник повинен приділити максимальну увагу вибору оціночної компанії. Особливо це стосується випадків визначення вартості цінних паперів. Часто «фахівці» беруться за виконання робіт, які не знають, як зробити правильно та якісно. А в підсумку страждають всі: і замовник, і оцінювач, якому доводиться повертати гроші за неякісно виконану роботу. А до того ж і з великою ймовірністю позбутися дозвільних документів на заняття професійною діяльністю.

Скільки коштує оцінка акцій («хоча б порядок цифр»)

Обсяг роботи з оцінки акцій, а відповідно, її вартість та терміни залежать від цілого ряду факторів. Як вже зазначалося вище, визначення вартості цінних паперів в мажоритарному пакеті – це, як то кажуть, “щось одне”, а в міноритарному – “щось інше”. При однаковій назві послуги «оцінка акцій» процедура проведення і складність виконання роботи можуть відрізнятися кардинально.

Зокрема, на початковому етапі, тільки щоб зрозуміти обсяг і складність роботи необхідно проаналізувати, як мінімум:

 • Структуру активів підприємства.
 • Перелік основних засобів (у більшості випадків).
 • Кількість та стан спеціалізованого та надлишкового майна на балансі.
 • Наявність складних нематеріальних активів, таких як торгові знаки або права на винаходи.
 • Фінансові інвестиції. Часто одне підприємство володіє частками в інших компаніях. Тому в рамках визначення вартості акцій одного емітента фактично доводиться провести оцінку декількох пов’язаних фірм.
 • Якість та ймовірність повернення дебіторської та кредиторської заборгованостей. В ході аналізу дебіторської заборгованості та зобов’язань, часто виникають вельми неоднозначні ситуації. Наприклад, наявність на балансі векселів інших компаній. Як відомо, для визначення вартості векселя необхідний доступ до бухгалтерської документації його емітента. Як і у випадку з довгостроковими інвестиціями, отримуємо додаткову роботу у вигляді фінансового аналізу ще однієї компанії.
 • Показники прибутковості або збитковості підприємства за останні кілька років. А також інші показники звіту про фінансові результати, які дадуть можливість побудувати прогноз розвитку бізнесу.
 • Чи котируються оцінювані цінні папери на фондовому ринку.
 • Чи виплачувалися дивіденди.
 • Чи є інформація щодо фактичних продажів пакетів акцій компаній, які ведуть аналогічну діяльність. При цьому пошук й адекватний вибір схожих за фінансовими показниками та характеристиками підприємств сам по собі є окремим, доволі складним та неоднозначним завданням.

Як бачите, факторів, що впливають на складність і обсяг роботи оцінювача, досить багато. Тільки отримання інформації по перерахованим вище запитам дає можливість визначитися, яким чином буде проходити процедура оцінки. Підходи до визначення вартості обираються, виходячи з конкретної ситуації і показників роботи підприємства. Тому, не маючи хоча б початкової інформації про фінансові показники підприємства, ми приходимо до наступного висновку. Неможливо вказати орієнтовну вартість роботи з оцінки акцій, – вона визначається тільки індивідуально. Це здається досить логічним та очевидним, оскільки й всі суб’єкти господарської діяльності по-своєму унікальні.

Бізнес-план

Як розпочати роботу

Виходячи з усього написаного вище, запит документів для визначення складності, термінів виконання та, відповідно, вартості роботи відбувається в два етапи.

 1. Основна інформація (вихідні дані) для проведення оцінки акцій, як і у випадку з корпоративними правами, наведена в балансі підприємства. На першому етапі переговорів нам необхідно побачити цей баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період.
 2. Після цього ми попросимо у вас розшифровки деяких рядків балансу (залежно від його структури по конкретному підприємству). Паралельно із запитом документів ми подивимося, яка інформація по компанії, що аналізується, є у відкритому доступі. Зокрема, чи котируються її акції на фондовому ринку, чи були продажі часток в аналогічних товариствах тощо.

Тільки після отримання цієї інформації ми зможемо обговорювати з замовниками терміни виконання, вартість та інші умови нашої співпраці.

Наша компанія регулярно проводить оцінку цінних паперів у повній відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Надаємо професійні послуги на підставі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності з відкритим напрямком «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів». Дозвільний документ виданий Фондом державного майна України.

Ми будемо раді співпраці. Телефонуйте!

Поширити у Facebook